Menu Sluiten

Videohometraining

‘Tell me and I forget, teach me and I learn, show me and I understand’
(Benjamin Franklin)

Op het moment dat ouder(s) bij ons met vragen komen voor Videohometraining , is het vaak zo dat ouder(s) zich al enige tijd zorgen maken of met de handen in het haar zitten. Er spelen diverse negatieve emoties omdat het contact met het kind/ de kinderen niet naar wens verloopt. Ouder(s) komen in een vicieuze cirkel omdat de negatieve emoties elkaar versterken. Doormiddel van Videohometraining kan deze vicieuze cirkel doorbroken worden. Ouder(s) zien allereerst de positieve momenten in de video opnamen terug; wat gaat er allemaal al wél goed in het contact. Vervolgens worden de video beelden samen met ouder(s) geanalyseerd worden; Wat zie ik? Wat vind ik hiervan? Wat wil ik? Wat is het effect op mijn kind? Wat kan ik hierin anders doen?

Voor wie:
De methodiek Videohometraining is speciaal ontwikkeld voor gezinnen met kind(eren) in alle leeftijden die tegen problemen aanlopen in de opvoeding en/of communicatie.

De methodiek
Videohometraining is een positieve methodiek. Dat wil zeggen dat we kijken naar ieders krachten en sterke punten, die we kunnen uitbreiden en inzetten in andere situaties om zo het (negatieve) gedrag van uw kind(eren) bij te kunnen sturen. Het videohometrainingstraject bij InZicht: Groei in Contact bestaat uit vijf tot acht afspraken waarbij het contact tussen ouder en kind gefilmd wordt in verschillende settings (denk aan een spelmoment, eetsituatie, thuiskomst van school/opvang etc). Na elke opname wordt een afspraak ingepland om de opname samen terug te kijken.

Uitgangspunten van Videohometraining
Er bestaan verschillende uitgangspunten die terugkomen in de door ons vooraf geselecteerde fragmenten die we met u als ouder(s) bespreken gedurende het traject:
De uitgangspunten van Video Home Training (Dekker & Biemans, 1994) zijn:
#1 Kinderen nemen vanaf de geboorte initiatieven om contact te maken.
#2 Ouder en kind hebben een fundamentele betrokkenheid
#3 Elke ouder is van nature intuïtief en actief.
#4 Elk kind heeft behoefte aan aandacht en contact met zijn ouders en geniet daarvan.
#5 Ouders willen een prettige gezinssfeer en zijn gericht op geslaagd contact met hun kind en het geven van ondersteuning aan hun kind ten behoeve van zijn/haar ontwikkeling.

Tarieven en vergoeding
Onze tarieven voor een videohometrainingstraject kunt u vinden onder het kopje ‘Tarieven’ op onze website.
U kunt de kosten voor het traject zelf betalen of middels een PGB (persoonsgebonden budget). We helpen u graag wanneer u hier vragen over heeft.

Vragen en aanmelden
Mocht u vragen hebben over Videohometraining of u willen aanmelden voor begeleiding door Inzicht: Groei in Contact, dan kunt u mailen naar info@inzichtgroeiincontact.nl