Menu Sluiten

Welkom bij Inzicht: Groei in Contact

Voor kinderen…
…in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar
…met gedragsproblematiek, licht verstandelijke beperking of vragen binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling
…die niet lekker in hun vel zitten
…die vaardigheden willen aanleren, versterken en/of vergroten
…die willen groeien op sociaal – emotioneel gebied

Voor ouders…
…die niet goed weten hoe ze met het gedrag van hun kind(eren) om  kunnen gaan
…die problemen ervaren in de opvoeding
…die beter willen communiceren met hun kind(eren)
…die hun kind (soms) niet goed begrijpen
…die het overzicht (even)
 kwijt zijn

Voor scholen, kinderopvangcentra en zorgaanbieders…
…die informatie en/of advies willen over bepaald gedrag van kinderen  en/of gezinnen
…die een hulpvraag hebben over of voor een bepaald(e) kind/jongere
…die het pedagogisch klimaat binnen de groep willen verbeteren omwille van een of meerdere kinderen
…die willen sparren, overleggen of samenwerken